Symbole Celtyckie

Awen

Awen jest znakiem inspiracji. Inspiracji prawdą. Inspiracja jest impulsem do poznania i poukładania rzeczywistości. Moc twórcza dotyczy poetów i pieśniarzy.