Symbole Celtyckie

Kultura celtycka z racji rozrzucenia na dużym obszarze i częstej izolacji niektórych grup etnicznych wykazuje sporą niejednorodność w porównaniu z innymi równie starymi kulturami Europy. Każde z plemion mogło mieć swoje bóstwa, duchy i symbole. Spośród kilku setek znanych, niewiele miało ogólny charakter i wyznawców na całym obszarze celtyckiego świata.

Symbole celtyckie do dziś wzbudzają ciekawość. Chęć reaktywacji starych wierzeń sprawia, że na nowo odkrywamy znaczenie symboliki Celtów.

Oto symbole celtyckie w najpopularniejszym zestawie.

− Wilk − w mitologii celtyckiej jest źródłem mocy związanej z Księżycem. Sprawny myśliwy i opozycjonista Słońca. Wykorzystywał swą wiedzę i intuicję, by polować na nie i oddać władzę w ręce nocnego ciała niebieskiego.

− Znak nieskończoności − zdobi wiele celtyckich knotów. W kontekście z innymi znakami wzmacniał ich znaczenie.

− Triskelion − oparty na trzech osiach symetrii, znaczy tyle, co trzy nogi. Jest symbolem dynamizmu. Promienisty kształt pozwala sądzić, że związany jest z kultem Słońca.

− Cernunnos − jego początki giną w mrokach epoki żelaza. Przedstawia człowieka z porożem jelenia. Postać znajduje się w pozycji siedzącej.

− Kocioł − najbardziej praktyczny przedmiot w życiu pierwotnych społeczności. Używany był w czasie rytuałów. Może być synonimem wiedzy.

− Krzyż Brygidy − jest symbolem ochronnym. Umieszczano go na drzwiach domostwa. Wyplatany był z trawy lub słomy. Związany ze świętem obchodzonym w okresie zimowym.

− Awen − symbol inspiracji. Iskra początków przedstawiona jest na znaku w postaci trzech punktów, z których wypływają przy promienie. Troistość symbolu odnosi się do ciała, umysłu i ducha.

− Triquetra − często spotykana w starych zapisach runicznych. Symbolizowała troistość natury świata. W późniejszych wiekach wykorzystywana w sztuce pisarskiej do ozdabiania rękopisów. Zdecydowanie przejęta przez chrześcijaństwo.

− Krzyż celtycki − najstarszy symbol solarny. Przedstawia słońce. Widać to jasno dzięki kompozycji krzyża obwiedzionego kołem.

Symbol Triskelion

Triskelion

  • by

Triskelion − znaczenie słowa przenosi nas na grunt starożytnej greki. W tym języku znaczyło „trzy nogi”. Wykopaliska świadczą jednak, że sam symbol był w użyciu… Czytaj dalej »Triskelion

Symbol Cernunnos

Cernunnos

  • by

Cernunnos − miano przynależne celtyckiemu bóstwu. Bożek przedstawiany jest w pozycji siedzącej ze skrzyżowanymi nogami. W jednej dłoni dzierży torques, a w drugiej potężnego węża.… Czytaj dalej »Cernunnos

Symbol Kocioł

Kocioł

  • by

Kocioł – w mitologii celtyckiej ważny atrybut pracy Druidów, służący do przygotowania magicznych wywarów. W pierwotnych społecznościach był to jeden z bardziej uniwersalnych przedmiotów codziennego… Czytaj dalej »Kocioł

Symbol Krzyż Brigidy

Krzyż Brygidy

  • by

Krzyż Brygidy – symbol zasymilowany przez chrześcijaństwo. Poświęcony Świętej Brygidzie. Świętej, która prawdopodobnie stanowiła zamiennik dla dawnych wierzeń celtyckich. I zastąpiła być może znaczne grono… Czytaj dalej »Krzyż Brygidy

Symbol Awen

Awen

  • by

Awen jest znakiem inspiracji. Inspiracji prawdą. Inspiracja jest impulsem do poznania i poukładania rzeczywistości. Moc twórcza dotyczy poetów i pieśniarzy. W tradycji ludowej celtyckiej człowiek,… Czytaj dalej »Awen

Symbol Triquetra

Triquetra

  • by

Triquetra – symbol graficzny z rodzajów unikursalnych. Sposób kreślenia figury wiąże się z jej przesłaniem. Konstruując znak, wierzono, że wszystko, co człowiek robi, wraca do… Czytaj dalej »Triquetra

Symbol Krzyż Celtycki

Krzyż Celtycki

  • by

Krzyż celtycki, prasymbol ludzkiej cywilizacji sięgający swymi początkami czasów ginących w mrokach przeszłości. Jak rozszyfrować jego znaczenie? Dziś powrócił w nowej trochę mrocznej odsłonie. Krzyż… Czytaj dalej »Krzyż Celtycki