Symbole Słowiańskie

W każdej historii wierzeń zamierzchłych kultur istnieją elementy graficzne, związane z obrzędami i postaciami bogów. Są to symbole. Na przestrzeni wieków ewoluowały wraz z rozprzestrzeniającą się falą ludzkiej migracji. Traktując temat syntetycznie, możemy zaobserwować wiele podobieństw w systemach wierzeń sąsiadujących ze sobą, ale także dość odległych w przestrzeni i czasie.

Symbole słowiańskie zaliczają się do ogromnej grupy systemu wierzeń indoeuropejskich.

Do odkrytych i najbardziej znanych symboli słowiańskich zaliczamy:

− Kołowrót − najszerzej rozpowszechniony znak. Inne nazwy to: Swarzyca, Swarga, Świąszczyca, Świarga, Świara. Symbolizował Słońce. Często umieszczany w miejscach pochówku, jako substytut doczesności w perspektywie życia wiecznego. Źródłosłów słowa wywodzi się sanskrytu i oznacza − dawca dostatku.

− Ręce Boga − symbol boskiej opieki. Rozbudowany graficznie element wierzeń związany z tradycją funeralną. Najsłynniejsze jego przedstawienie z terenów polski pochodzi z popielnicy znalezionej w grobowcu w okolicach Łodzi. Często zdobiący również totemy plemienne.

− Znak Peruna − symbol należący do przewodnika panteonu bogów słowiańskich i zarazem gromowładnego boga wojowników. Najstarsze są w formie sześciokąta z trzema prostymi łączącymi sąsiednie kąty figury. Umieszczany na domostwach miał chronić je przed piorunem. Do dziś spotykany w formie tak zwanej rozety podhalańskiej lub karpackiej. Mieszkańcy tych rejonów kraju pieczętują nim domostwa u zwieńczenia dachu.

− Lunula − symbol kobiecy. Ukazuje leżący na boku sierp Księżyca. Był znakiem pełni. Pełni kobiecości i płodności. Zapewniał powodzenie w kontynuacji rodu. Nazwa odnosi się do starosłowiańskiej nazwy księżyca, której echa brzmią jeszcze w niektórych językach − ros. łuna (луна).

− Znak Welesa − tzw. rogaty trójkąt. Należał do boga świata podziemi. Wywodzi się z jego początkowego przeznaczenia i atrybutów. Weles był opiekunem bydła rogatego oraz kontaktów handlowych. Z czasem został odpowiedzialny za czarną magię, aż w końcu za świat zmarłych.

Symbol Romuva

Romuva

  • by

Romuva – jest nazwą odrodzonej wspólnoty religijnej starożytnego Bałtyku. Odwołuje się bezpośrednio do tradycji przedchrześcijańskich wierzeń Litwinów, Łotyszów i Estów. Jest współczesną religią, której podstawy… Czytaj dalej »Romuva

Symbol Auseklis

Auseklis

  • by

Auseklis – bóstwo bałyjskie. Jego nazwę tłumaczy się wystąpieniem trzonu słowa świt w miejscowym dialekcie – aus. Występuje w mitologiach wielu narodów. Stąd jej inne… Czytaj dalej »Auseklis

Symbol Jumis

Jumis

  • by

Jumis – bałtyjski bóg rolników. Jego znakiem jest stylizacja dwóch skrzyżowanych kłosów jak dwie twarze boga. Może mieć powiązanie z rzymskim bożkiem Janusem, który miał… Czytaj dalej »Jumis

Symbol Znak Welesa

Znak Welesa

  • by

Znak Welesa − wyglądem swym przypomina trójkąt równoramienny stojący na wierzchołku, z którego wychodzą oba równe ramiona. Figura w jednej trzeciej wysokości od góry jest… Czytaj dalej »Znak Welesa

Symbol Peruna

Symbol Peruna

  • by

Symbol Peruna − rozeta w kształcie sześciokąta z trzema osiami symetrii. Osie łączą przeciwległe wierzchołki figury, dzieląc ja na sześć trójkątów równobocznych. W późniejszych stylizacjach… Czytaj dalej »Symbol Peruna

Symbol Peruna

Ręce Boga

  • by

Ręce Boga − znak krzyża jest najstarszym symbolem Indoeuropejczyków przedstawiającym słońce. Znany również w wedyzmie i hinduizmie. Obecny we wszystkich systemach wierzeń naszego regionu już… Czytaj dalej »Ręce Boga

Symbol Kołowrót Swarzyca

Swarzyca / Kołowrót

  • by

Swarzyca lub Kołowrót − znak o długiej historii. Znajdowany w malowidłach naskalnych późnego paleolitu. Symbol wierzeń człowieka rozumnego symbolizujący gwiazdę dzienną. Alternatywne nazwy to: Świaszczyca,… Czytaj dalej »Swarzyca / Kołowrót